Chia GIF thành khung

Thả tập tin vào đây để bắt đầu tách

TÍNH NĂNG

Không giới hạn

GIF to Images Converter này là miễn phí và cung cấp cho bạn để sử dụng nó thời gian không giới hạn và chuyển đổi GIF thành hình ảnh.

Nhanh

Xử lý chiết xuất của nó là mạnh mẽ. Vì vậy, Phải mất ít thời gian hơn để trích xuất tất cả các hình ảnh từ GIF.

Bảo mật

Chúng tôi đảm bảo rằng GIF của bạn rất an toàn. Tại sao vì chúng tôi không tải lên bất kỳ GIF nào trên Máy chủ.

Tải về

Trên công cụ, bạn có thể dễ dàng trích xuất hình ảnh từ GIF. Bạn chỉ cần trích xuất tệp GIF và lưu hình ảnh.

Thân thiện với người dùng

Công cụ này được thiết kế cho tất cả người dùng, kiến thức nâng cao là không cần thiết. Vì vậy, Thật dễ dàng để trích xuất GIF.

Công cụ mạnh mẽ

Bạn có thể truy cập hoặc sử dụng GIF để hình ảnh trực tuyến trên Internet bằng bất kỳ trình duyệt nào từ bất kỳ hệ điều hành nào.

Làm thế nào để chuyển đổi GIF sang hình ảnh trực tuyến?

  1. Chọn GIF mà bạn muốn trích xuất trên Trình trích xuất GIF.
  2. Bây giờ, xem bản xem trước của GIF đã chọn trên công cụ.
  3. Bây giờ bạn có thể nhấp vào nút Split to Images.
  4. Cuối cùng, xem danh sách các hình ảnh và bạn có thể dễ dàng tải chúng xuống.

Cách tốt nhất và dễ dàng để chia GIF và nhận các khung trên chia GIF thành công cụ khung. Đó là một cách đơn giản để chia GIF trực tuyến trên GIF chia này thành công cụ khung. Vì vậy, chọn tệp GIF mà bạn muốn chia nhỏ trên công cụ GIF thành khung này.

Làm cách nào để chia GIF thành khung?

  1. Chọn GIF mà bạn muốn chia trên chia GIF thành công cụ khung.
  2. Xem, bản xem trước của GIF và nhấp vào nút chia thành hình ảnh.
  3. Bây giờ, xem tất cả các hình ảnh trong danh sách được chuyển đổi từ GIF.
  4. Tải xuống từng hình ảnh một hoặc tải xuống ZIP cùng một lúc.
  5. Cuối cùng, nhấp vào xóa tất cả và chia nhiều hơn trên chia GIF thành công cụ khung.