Hình ảnh sang GIF Maker

Thả các tập tin hình ảnh vào đây hoặc

TÍNH NĂNG

Không giới hạn

GIF Maker này là miễn phí và cung cấp cho bạn để sử dụng nó không giới hạn thời gian và tạo GIF từ hình ảnh trực tuyến.

Nhanh

Chế biến của nó là mạnh mẽ. Vì vậy, Phải mất ít thời gian hơn để tạo GIF từ tất cả các hình ảnh đã chọn.

Bảo mật

Chúng tôi đảm bảo rằng hình ảnh của bạn rất an toàn. Tại sao vì chúng tôi không tải lên bất kỳ hình ảnh bất cứ nơi nào trên máy chủ.

Tải về

Trên công cụ, bạn có thể dễ dàng tạo GIF từ nhiều hình ảnh. Bạn có thể chỉ cần tạo một tệp GIF và lưu nó.

Thân thiện với người dùng

Công cụ này được thiết kế cho tất cả người dùng, kiến thức nâng cao là không cần thiết. Vì vậy, Thật dễ dàng để tạo GIF.

Công cụ mạnh mẽ

Bạn có thể truy cập hoặc sử dụng GIF Maker trực tuyến trên Internet bằng bất kỳ trình duyệt nào từ bất kỳ hệ điều hành nào.

Làm thế nào để tạo GIF trực tuyến?

  1. Chọn hình ảnh mà bạn muốn tạo GIF trên GIF Maker.
  2. Xem bản xem trước của tất cả các hình ảnh đã chọn trên công cụ.
  3. Điều chỉnh chiều rộng, chiều cao, tốc độ và xoay hình ảnh, v.v.
  4. Ngoài ra, bạn có thể thêm hoặc xóa hình ảnh khỏi danh sách.
  5. Cuối cùng, tải xuống tệp GIF từ GIF Maker.

Bạn chỉ cần tạo tệp GIF bằng hình ảnh trên hình ảnh này sang công cụ tạo GIF. Bằng cách sử dụng hình ảnh này sang công cụ tạo GIF, bạn có thể dễ dàng tạo tệp GIF trực tuyến. Vì vậy, chọn hình ảnh mà bạn muốn tạo tệp GIF trên hình ảnh thành công cụ tạo GIF.

Đây là cách tốt nhất để tạo GIF bằng cách sử dụng hình ảnh trên công cụ tạo hình ảnh sang GIF. Bạn có thể dễ dàng tạo GIF bằng cách sử dụng nhiều hình ảnh trên hình ảnh này sang công cụ tạo GIF. Vì vậy, chọn hình ảnh mà bạn muốn tạo GIF trực tuyến trên công cụ này. Sau khi chọn hình ảnh trên công cụ này, bạn có thể thấy ở đó công cụ này sẽ tự động bắt đầu tạo GIF và sau đó hiển thị bản xem trước của GIF. Bây giờ, bạn cũng có thể thêm nhiều hình ảnh mà bạn muốn đưa vào GIF và làm cho GIF đẹp hơn. Bạn cũng có thể xóa hình ảnh khỏi danh sách mà bạn không cần thêm vào GIF. Ngoài ra còn có một tùy chọn để tùy chỉnh GIF bằng cách sử dụng cài đặt tùy chỉnh. Vì vậy, sử dụng hình ảnh này cho công cụ tạo GIF, bạn có thể chỉ cần tạo GIF trực tuyến.

Làm thế nào để sử dụng hình ảnh để tạo GIF?

  1. Trước hết, chọn hình ảnh mà bạn muốn tạo GIF trên hình ảnh thành trình tạo GIF.
  2. Điều chỉnh độ rộng GIF, chiều cao, tốc độ và nhiều cài đặt khác như bạn muốn.
  3. Bạn cũng có thể thêm/xóa hình ảnh theo bạn.
  4. Bây giờ, Tải xuống tệp GIF vào thiết bị cục bộ của bạn.
  5. Cuối cùng, sử dụng công cụ tạo hình ảnh sang GIF, bạn có thể dễ dàng tạo GIF trực tuyến.